Horgászvizsga teszt (2024)

Horgászvizsga teszt (2024)

A horgászvizsga teszt azoknak nyújt segítséget akik szeretnének online felkészülni a vizsgára. Aki kicsit bizonytalan, lehetősége van a horgászvizsga előtt letesztelni a tudását. A horgázsvizsga gyakorló teszt 35 kérdést tartalmaz.

 

A horgászvizsga teszt első sorban annak nyújt segítséget aki még nem rendelkezik horgászvizsga engedéllyel, de azok is letesztelhetik tudásukat akik már rendelkeznek engedéllyel.A horgászvizsga felkészülés alatt fontos hangsúlyt kell fektetni a halfelismerés témakörére, de ugyanilyen fontos tisztában lenni az alapfogalmakkal is. Ha teheted mindenképp vegyél részt horgászvizsga felkészítő tanfolyamon valamint érdemes vásárolnod horgázsvizsgára felkészítő tankönyvet is, a folyamatos gyakorlás nagyon fontos.

Ha az írásbeli vizsgát sikeresen teljesítetted azt követően halfelismerés tesztre kerül sor, amelyen 10 kihúzott halfajt kell felismerned, és jellemezned.Horgászvizsga gyakorló teszt


A horgászvizsga gyakoroló teszt 35 kérdésből áll, ha 23 kérdésre sikerül jól válaszolnod akkor a vizsgán is át fogsz menni. A vizsgasor végén további 5 képet mutatunk amit fel kell tudnod ismerni és jellemezni.Jöhetnek a kérdések?

Horgászvizsga gyakorló teszt kvíz kérdések

1. kérdés: Mi a teendő a horogra kívülről akadt hallal?
Csak élve tárolható
Kíméletesen le kell ölni és megtartható
Be kell írni a fogási naplóba, amennyiben meg kívánjuk tartani
Nem tartható meg, azonnal kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe
2. kérdés: Ki köteles mentőmellényt viselni a csónakban?
úszni nem tudó személy
úszni nem tudó és 70 évesnél idősebb személy
úszni nem tudó, valamint 14 évnél fiatalabb személy
viselése akaratfüggő
3. kérdés: Átruházható-e a horgászjegy más személyre?
Névre szóló, át nem ruházható
Csak akit vendéghorgásznak, vendéghalásznak fogadnak
Csak a családtagok részére
Bárkire átruházható
4. kérdés: Hogyan kell mérni szabályosan a hal testhosszát?
A hal hátvonalán orrcsúcsától a farokúszó tövéig
A hal oldalán orrcsúcsától a farokúszó végéig
A hal oldalán orrcsúcsától a farokúszó tövéig
Az orr csúcsától a farokúszó végéig
5. kérdés: Egy felnőtt horgász hány bottal horgászhat egyszerre?
3
2
1
6. kérdés: Melyik hal védett az alábbiak közül?
Petényi márna
Angolna
Paduc
Lénai tok
7. kérdés: Mi a gereblyézés fogalma?
a meder egyenlőtlenségeinek feltérképezésére irányuló, horgászkészséggel végzett tevékenység
az egyszerre 3 horoggal való horgászat köznyelvi elnevezése
a horgászathoz szükséges mértékű tereprendezés elvégzése
a halnak nem a táplálkozási viselkedésére alapozottan, és a szájnyílásán kívüli más testrészébe akasztott horoggal történő zsákmányul ejtésére irányuló módszer
8. kérdés: Mettől meddig terjed a ponty tilalmi ideje?
03.15-05.15.
05.02-05.31.
04.01-05.15.
04.15-06.15.
9. kérdés: A halgazdálkodási törvény alapján hány eszközzel horgászhat egy 15. életévét be nem töltött horgász?
Egy horgászkészséggel
Egy úszós készséggel
Két horgászkészséggel
Egy fenekezős készséggel
10. kérdés: Ki kaphat állami horgászjegyet?
állampolgári jogon bárki, aki a díjat megfizeti
kizárólag egyesületi tagok, ha a tagdíjat befizették
az, aki horgász vizsgával rendelkezik/korábbi érvényes állami horgászjegyét bemutatta és nem áll horgászjegy váltás tilalma alatt, horgász szervezet tagja, előző évi fogási naplóját leadta
a horgászvizsga letétele után automatikusan jár
11. kérdés: Mennyi napi darabszám-korlátozás alá nem eső halat foghat és tarthat meg a 15. életévét be nem töltött horgász naponta, ha a helyi horgászrend szigorítást nem tartalmaz?
10 kg
20 kg
5 kg
15 kg
12. kérdés: Mi a teendő, abban az esetben, ha a horgász egymás után több védett, tilalmi idő, vagy méretkorlátozás alá eső halat fog?
semmi teendő nincs, folytatható a horgászat
horgászmódszert, csalit kell váltani, illetve el kell hagyni a horgászhelyet
jelenteni kell a halászati őrnek
le kell ölni a meg fogott halakat
13. kérdés: Mely hatóság NEM jogosult a horgászat jogszerűségét ellenőrizni?
mezőőr
társadalmi halőr
természetvédelmi őr
közterület felügyelő
14. kérdés: Mikor megengedett a jégen való horgászat tavak esetében?
tilos tavak jegén horgászati célból tartózkodni
éjjel és nappal is csak ott szabad, ahol az nem tiltott és a jég legalább 10 cm vastag, nem olvad és nem mozog. Éjszaka jól láthatóan ki kell világítani a horgászhelyet
legalább 20 centiméter jégvastagság esetén, minimum 2 főből álló csoport horgászhat jégen, amelyből legalább egy elsősegélynyűjtó végzettséggel rendelkezik
csak nappal és csak ott szabad, ahol az nem tiltott és a jég legalább 10 cm vastag, nem olvad és nem mozog
15. kérdés: A jogosulatlanul horgászó személlyel szemben milyen szankció vagy szankciók kerülnek alkalmazásra?
halvédelmi bírságot kap, melynek mértéke 10 000 Ft - 500 000 Ft között terjedhet, valamint 3 hónaptól 3 évig terjedő időtartamra eltiltják a horgászattól
a lakóhelye szerint illetékes jegyző közmunkavégzésre ítéli
halvédelmi bírságot kap, melynek mértéke 10 000 Ft - 300 000 Ft
az intézkedő halőr figyelmeztetésben részesíti
16. kérdés: Ki köteles mentőmellényt viselni a csónakban?
úszni nem tudó és 70 évesnél idősebb személy
viselése akaratfüggő
úszni nem tudó személy
úszni nem tudó, valamint 14 évnél fiatalabb személy
17. kérdés: Melyik a megengedett horgászmódszer az alábbiak közül?
Gerebléyézés
Pergetés
1 négyzetmétert meg nem haladó nyakzóháló használata
Szigonyozás
18. kérdés: Mi a horgászat fogalma?
Kereskedelmi vagy rekreációs célból a halgazdálkodási vízterületen a halnak megengedett módon és horgászkészséggel vagy a csalihalnak 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval való fogása.
Rekreációs célból a halgazdálkodási vízterületen a halnak megengedett módon és két horgászkészséggel vagy a csalihalnak 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval való fogása.
A halnak megengedett módon és horgászkészséggel vagy a csalihalnak 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval való fogása, élelemszerzési célból.
Rrekreációs célból a halgazdálkodási vízterületen a halnak megengedett módon és horgászkészséggel vagy a csalihalnak 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval való fogása.
19. kérdés: Léteznek-e foglalt helyek a vízpartokon?
csak az állóvizeken
nem, a vízpart mindenkié
igen, ha a horgászhely etetett
20. kérdés: Megtartható-e a harcsa tilalmi időben?
a harcsa bármikor bármekkora méretben megtartható, mert sok egyéb halat fogyaszt, így szükséges ritkítása
igen, de csak a 100 cm-nél nagyobb példányok
nem
igen, amennyiben eléri a méretkorlátot
21. kérdés: Az állami horgászjegy és a hozzá tartozó fogási napló a váltás időpontjától számítva…
a 90. nap végéig érvényes
a következő év január 31. napjáig érvényes
a 365. nap végéig érvényes
22. kérdés: Abban az esetben, ha a horgász egymás után több védett, tilalmi idő vagy méretkorlátozás alá eső halat fog...
vagy a horgászmódszert, csalit kell megváltoztatni, a horgászhelyet nem kell elhagyni még akkor sem, ha más módszerrel, vagy csalival is ugyanezen hafajokat fog.
vagy a horgászmódszert, csalit kell megváltoztatni, vagy a horgászhelyet kell elhagyni.
vagy a horgászmódszert, csalit kell megváltoztatni, vagy a horgászhelyet kell elhagyni, kizárólag ragadozó halak esetében
nincs semmilyen teendő, vissza kell helyezni a vízbe
23. kérdés: Helyi horgászrendben szabályozható-e méretkorlátozás a jogszabályi előírástól enyhébben?
igen, minden esetben
igen, de ez csak a ponty esetében engedélyezett
csak a halgazdálkodási hatóság engedélyével
nem
24. kérdés: Mit nevezünk tilalmi időnek?
amikor a méretkorlátozással védett halfajokra nem szabad horgászni
az általános vagy faj szerinti tilalom, minden halfaj vagy egy adott halfaj horgászatának tilalma
amikor a pontyra nem lehet horgászni
amikor egyáltalán nem szabad horgászni
25. kérdés: Mi a gereblyézés fogalma?
A meder egyenlőtlenségeinek feltérképezésére irányuló, horgászkészséggel végzett tevékenység
A horgászathoz szükséges mértékű tereprendezés elvégzése
Az egyszerre 3 horoggal való horgászat köznyelvi elnevezése.
A halnak nem a táplálkozási viselkedésére alapozottan, és a szájnyílásán kívüli más testrészébe akasztott horoggal történő zsákmányul ejtésére irányuló módszer;
26. kérdés: Melyik intézkedést NEM alkalmazhatja a halgazdálkodási hatóság?
halfogásra alkalmas eszközt lefoglalhat, elkobozhat, elrendelheti a tulajdonos költségére történő megsemmisítését.
Személyi szabadságban korlátozhat, de kényszerítő eszközt és amennyiben engedéllyel rendelkezik, lőfegvert is alkalmazhat a horgászati szabályokat durván megsértő személyekkel szemben
megtilthatja gépek, eszközök használatát;
tevékenység végzését határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti, korlátozhatja, a működést megtilthatja, az újbóli működést feltételhez kötheti;
28. kérdés: A vonatkozó jogszabályban megállapított fajlagos tilalmi idők általánosan az első nap nulla órakor kezdődnek és az utolsó nap huszonnegyedik órájában végződnek. Ha az első nap szombatra vagy pihenőnapra esik, akkor...
az a tilalom kezdő napját nem érinti
a tilalom az azt megelőző munkanapon lép érvénybe
a tilalom az azt követő munkanapon lép érvénybe
29. kérdés: A megtartani kívánt hal kicserélhető-e a később fogottal?
Igen, ha arra a helyi horgászrend lehetőséget ad
Igen, de csak akkor, ha ugyanazon halfajba tartoznak a cserélendő halak
Igen, minden esetben
Nem, erre nincs lehetőség
30. kérdés: Ha a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületnek van halgazdálkodásra jogosultja, akkor a jogszerű horgászathoz…
állami horgászjegy vagy turista állami horgászjegy, valamint a vízterületre érvényes területi jegy is szükséges
turista állami horgászjegy birtokában területi jegy váltása nem kötelező
csak érvényes területi jeggyel kell rendelkezni, állami horgászjegy vagy turista állami horgászjegy váltása ebben az esetben nem kötelező
31. kérdés: Milyen célt szolgál a horgászigazolvány?
személyes adatokat tartalmaz, továbbá a területi engedélyt, a vízi jártassági bizonyítványt és a gáthasználati engedélyt pótolja
személyes adatokat tartalmaz, a személyi azonosító igazolványt pótolja a vízparton
személyes adatokat tartalmaz, továbbá a horgász egyesületi és a horgász szervezeti tagságot igazolja
csak a halfogásra jogosító okmányok tárolására szolgál
32. kérdés: Mikor kell beírni a kifogott, és megtartani kívánt darabszám korlátozással védett halat a fogási naplóba?
Halőri ellenőrzés során, ha erre felszólít
Csak, ha meghaladja a súlya az 5 kilogrammot
Fogást követően haladéktalanul
A horgászat befejeztével
33. kérdés: Mi a helyes teendő akkor, ha nem tudja teljes biztonsággal meghatározni a fogott hal faját?
ha legalább 40 cm-t a fogott hal, akkor nyugodtan megtarthatom
haltartó szákba teszem, biztos nem lesz belőle baj
méreten aluli, vagy védett, de akár „nem fogható” halfaj is lehet, ezért azonnal vissza kell engednem a vízbe
34. kérdés: A jogszabályban megadott méretkorlátozással védett halfajok közül NINCS tilalmi ideje
a pontynak
a menyhalnak
a csukának
35. kérdés: Mely felsorolás tartalmaz kizárólag méretkorlátozással és darabszám korlátozással védett halfajokat?
Márna, Paduc, Dévérkeszeg, Ponty, Amur
Márna, Ponty, Kősüllő, Harcsa, Balin
Vaskos csabak, Kecsege, Német bucó, Dunai galóca, Leánykoncér
Afrikai harcsa, Lénai tok, Márna, Paduc, Botos kölönte

Horgászvizsga képes teszt

márna
nyurga ponty
menyhal
Vörösszárnyú keszeg
Szilvaorrú keszeg
Tengeri keszeg
Sima tok
Vágó tok
Sőreg tok
Réti csík
Kövi csík
Vágó csík
Lápi poc
Kősüllő
Fogassüllő
hirdetés
Legújabb tartalmak